VÄLKOMEN TILL BYGGNADSVÅRD NÄRKE

          

Alla medlemmar hälsas Välkomna till Årsmöte Nätverket för Byggnadsvård Närke
Onsdagen 19 Mars Kl 18.00
Hörsalen Örebro Läns Museum
Engelbrektsgatan 3

 

Efter Årsmötesförhandlingarna, kåserar Åke Mossberg och visar bilder från förr.

 

Anmäl intresse om att gå ut och äta tillsammans efteråt till Kjell Möller, kjell@brunnstorp.se eller 070 5084930

 

 

                                 

 

 

 

Inbjudan
Guidning vid S:a Råda, återuppbygganden av kyrkan.
Tisdagen 1/10 kl 18.00
Daniel Eriksson Karlskoga visar och berättar om återuppbyggnaden.
Sprid gärna detta till kollegor, vänner och bekanta.
Medtag gärna en matsäck så att vi kan fika och diskutera tillsammans.
Välkomna
Nätverket för Byggnadsvård Närke
Har du frågor kontakta
Kjell Möller
070 508 49 30      kjell@brunnstorp.se

Vi är en nybildad ideell förening vars syfte är att fungera som ett nätverk för att stärka kompetensen och kunskapen om traditionella material och tekniker. På det viset vill vi skapa förutsättningar för ett gott förvaltande av vårt byggda kulturarv.

Nätverket är tänkt att bestå av hantverkare, entrepenörer, byggföretag, planerare, ingenjörer, konservatorer, arkitekter, antikvarier m fl. Vi planerar att anordna seminarier, studieresor, studiebesök och arbetsseminarier. Enkelt uttryckt vi värnar om gamla hus!

Föreningen består nu av 25 medlemsföretag under fliken medlemmar kan du se vilka. Protokoll från årsmötet finns under samma flik.

Föreningen har hållits sitt första årsmöte 13/5 2013. Vid tillfället fanns 19 medlemmar varav 12 mötte upp till årsmötet.
Årsmötet antog föreslagna stadgar se ovan under ”Stadgar” och valde styrelse, se ovan under ”Styrelse”

 

Kommentera